Obserwowane cykle planetarne wiele uczą. Czy historia lubi się powtarzać? Cykliczność otacza nas od zarania dziejów. Znając powtarzające się cykle planet prorocy odgadywali przyszłość i zapowiadali narodziny królów i mesjaszy, upadki cywilizacji i powstawanie nowych lądów.

Poprzedni tranzyt Urana w znaku Barana przypadł na okres 12 lat przed wybuchem II wojny światowej i kryzys gospodarczy. Krach finansowy na świecie 1929-1933 przypada właśnie na pobyt Urana w znaku Barana, tj. 84 lata temu, czyli tyle ile trwa w przybliżeniu pełne okrążenie tej planety pasa zodiaku, od Barana do Barana. W okresie przedwojennym, Pluton planeta transformacji i zagłady przebywała w znaku Raka, symbolizującego rodzinę i pochodzenie narodowe, a więc korzeń każdej wspólnoty.