Nasze geny

Oglądam film i myślę, no nareszcie ktoś kto rozumie, że oprócz myśli i ducha mamy jeszcze ciało, i to nie całkiem swoje, a po trosze jak dzieło dr. Frankensteina, jesteśmy zlepkiem rożnych programów genetycznych i to od bardzo różnych ludzi. ( film w dalszej części)


Szukaj złotego środka w sobie, nie wychodź z siebie. Nie uciekaj. Najpierw ciało, a potem duch.