” Stwierdzamy więc u człowieka, na każdej płaszczyźnie, pragnienie zniesienia czasu świeckiego i spędzenie życia w ramach czasu […]