Bez uzależnień. Dla tych którzy szukają prawdziwej wolności.

Nowości wydawnictwa … „Biały Wiatr”

Książka „Bez uzależnień”

Bez uzaleznień

UZALEŻNIENIE CZY SZALEŃSTWO ? [Fragmenty]

(…) Uzależnienie polega na nieustannym powtarzaniu tego samego działania, czemu towarzyszy desperackie oczekiwanie zmiany oraz poczucie, że nie możesz przestać. Albert Einstein powiedziała kiedyś – Szaleństwem jest ciągłe powtarzanie tych samych czynności i oczekiwanie innych rezultatów.
A zatem to, co społeczeństwo nazywa uzależnieniem Einstein określa mianem obłędu. Czy one są jednym i tym samym ?
Możesz tak sądzić lub nie, ale bezsprzecznie istnieje prawdopodobieństwo ich wzorca i cech charakterystycznych.
To bardzo ważne, aby zadawać sobie takie pytania. One mogą udzielić wskazówek, na czym w istocie opierają się współczesne programy leczenia uzależnień. (…)
(…) Uzależnienie nie jest problemem jednego członka rodziny, który nie potrafi postępować we właściwy sposób.
W istocie nie ma dobrego lub złego sposobu życia – a jedynie czyjaś ocena według jego własnej opinii.
(…) Decyzja wyjścia poza swoje uzależnienia należy tylko do ciebie.
Tylko ty możesz przejść ten proces, podobnie jak proces własnych narodzin i umierania. (…)
ZAPROSZENIE DO ŻYCIA
(…) Życie przez cały czas zaprasza wszystkich do nieustannego rozwoju, zmiany, wzrostu i tworzenia siebie od nowa. Taka jest natura wszelkiego stworzenia i nigdy nie chodzi o ciebie.
Czasem to, co tworzysz , nieuchronnie staje się wyzwaniem dla innych ludzi. Twój nałóg nie jest wyzwaniem wyłącznie dla ciebie, ale również dla twoich bliskich, ponieważ, tak naprawdę, żadne wyzwanie nie dotyczy tylko jednej osoby.
Twoje własne, życiowe trudności są zaproszeniem również dla twoich bliskich. Twoje decyzje wpływają na życie otaczających cię osób zarówno wtedy, gdy przekraczasz uzależnienie, jak i wtedy, gdy zatracasz się w nałogu.
To co postrzegasz jako trudną sytuację jest tak naprawdę zaproszeniem do życia. (…)

Życie niesie ze sobą wiele sposobności do uzależnień… To nie tylko narkotyki, alkohol czy tytoń, ale również emocje, niepowodzenia, związki, niska samoocena, brak pieniędzy, leki czy problemy zdrowotne. Tkwimy w pewnych schematach zachować i z czasem zapominamy po co zostały kiedyś stworzone. Następnie takie zachowania zaczynają uzależniać, ponieważ są znane, wygodne a czasem głęboko zakorzenione.

Książka Bez Uzależnień uświadamia nam, że już wystarczająco długo tkwiliśmy w mentalności ofiary, przekonując samych siebie, że poczucie zależności oraz bezradność są absolutną podstawą człowieczeństwa. Przekonanie to najsilniej przejawia się w środowisku związanym z terapią uzależnień, a zwłaszcza w tradycyjnych programach leczenia, dostępnych dla większości ludzi.

John Flaherty, łącząc współczesne odkrycia naukowe, starożytną mądrość duchową i historie z prawdziwego życia, opisuje praktyczne środki, dzięki którym możemy odrzucić problemy z nałogowymi zachowaniami ; pokazuje drogę wyjścia z bezsilności i przedstawia bardziej przekonujący, duchowo wyzwalający i pełniejszy sposób życia. Ta wyjątkowa książka jest dla wszystkich, którzy cierpią na jakąkolwiek formę uzależnienia, jak również dla terapeutów, mediatorów i osób będących w związkach z osobami uzależnionymi.

John Flaherty jest doświadczonym nauczycielem duchowego i emocjonalnego dobrostanu. Jako ekspert w dziedzinie uzależnień, inspiruje ludzi z różnych stron świata do wyzwolenia się z nałogów oraz prowadzenia bardziej spełnionego życia.

John rozpoczął swoją karierę jako ksiądz katolicki. Po jedenastu latach podjął przełomową decyzję i zakończył posługę kapłańską, rozpoczynając swoją osobistą podróż, która doprowadziła go do odkrycia siebie, większej samoświadomości i poczucia własnej mocy. Kolejne studia akademickie ukończył z tytułem licencjata z teologii na Uniwersytecie w Leeds w Anglii oraz magistra z Drug & Alcohol Policy na Trin­ity College w Dublinie, w Irlandii. Poszukując najbardziej skutecznych narzędzi, które pozwalają przekroczyć ograniczające przekonania i lęki, John został Mistrzem Praktykiem Neurolingwistycznego Programowania (NLP), Terapii Linii Czasu i hipnozy oraz uzyskał certyfikat Mistrza Praktyka i Trenera Meridian Energy Psychology.

John poświęcił się pomaganiu innym w przekraczaniu ich życiowych wyzwań, a w ramach swojej podroży życiowej przeniósł się z Anglii do Irlandii, a następnie do Kanady, gdzie zarówno w sektorach prywatnych, jak i publicznych wprowadził innowacyjne programy i usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji, a także dla osób dotkniętych HIV/AIDS. John udziela również emocjonalnego wsparcia rodzinom osób uzależnionych i ich bliskim.

John opracował swoje własne, unikalne i skuteczne metody, służące podnoszeniu ludzkiego ducha i poszerzaniu świadomości. Od ponad 25 lat inspiruje oraz prowadzi i inspiruje ludzi do odnalezienia emocjonalnej wolności, pewności siebie i spokoju wewnętrznego.

Książka zaprasza – do przeczytania jej i jest dostępna w sklepie.
http://alchemik.sklep.pl/bez-uzaleznien–john-flaherty,17,2…