NOWOŚĆ – „Kazanie na górze”. Emmet Fox – jedna z ciekawszych propozycji na rynku wydawniczym

Kazanie na górze

Historia , biografia, liryka czy inne formy poetyckie to różne środki wyrażania duchowej wiadomości poprzez Biblię. Przypowieść jest przede wszystkim stosowana do przeniesienia duchowej i metafizycznej prawdy. To , co nigdy nie miało być niczym więcej, niż przypowieścią, było w niektórych przypadkach brane za dosłowne przedstawienie faktu. Stąd też często zdawało się, że Biblia przekazuje nauki o rzeczach , które kłóciły się ze zdrowym rozsądkiem . Historia Adama i Ewy oraz Edenu jest właśnie takim przykładem . Jeśli zrozumie się jej sens , przypowieść ta może być najwspanialsza ze wszystkich . jej autor nigdy nie chciał by brani ją dosłownie. A jednak, skupieni umysłem na dosłowności , ludzie tak uczynili , ze wszystkimi absurdalnymi konsekwencjami tego postępowania.

Duchowy Klucz do Biblii ochrania nas przed wszystkimi tymi trudnościami, dylematami i pozornymi brakami konsekwencji. Ratuje nas przed przekłamanymi stanowiskami rytualizmu , ewangelikalizmu , podobnie jak przed tym , co zwiemy liberalizmem , ponieważ przynosi nam Prawdę. To ona okazuje się być ni mniej , ni więcej , niż zachwycającym , niepodważalnym faktem , że cały zewnętrzny świat – czy to fizyczne ciało, rzeczy codziennego użytku, wiatry , deszcze , chmury, sama ziemia – jest odpowiedzialna za ludzki zmysł , człowiek zaś posiada panowanie nad nim , jeżeli go zna. Świat zewnętrzny , który wbrew temu , co się powszechnie uważa , daleki jest od bycia więzieniem przypadkowych okoliczności , sam w sobie tak naprawdę nie ma własnego charakteru – złego czy dobrego. Jedyny posiadany przez niego charakter to ten , jaki mu nadajemy swoim myśleniem . Jest on naturalnie plastyczny względem naszych myśli . Tak właśnie jest bez względu na naszą tego świadomość czy wolę.
Myśli , które zajmują umysł przez cały dzień , twoje Sekretne M, jak nazywa je Jezus, modelują twoje przeznaczenie wobec dobra i zła. Prawda jest taka, że całe nasze zewnętrzne doświadczenie nie jest zewnętrznym wyrażeniem wewnętrznej myśli .

Wybierzmy więc rodzaj myśli, jakie tkwią w naszych umysłach . Pokonanie złego nawyku myślowego, będzie trudne , ale można to osiągnąć . Możemy wybrać nasz tok myślenia . Właściwie to cały czas dokonujemy wyboru . Stąd też nasze życie jest takie , jakim kształtują go obrane myśli . Z tego wynika też fakt, że są one na nasze żądanie . Dlatego też na tym świecie panuje idealna sprawiedliwość . Nikt nie cierpi z powodu grzechu pierworodnego drugiego człowieka , zbiera natomiast plony z tego , co sam zasiał . Mam wolną wolę , ale tkwi ona w naszym doborze myśli .
Oto esencja nauk Jezusa . To jest właśnie jak się przekonamy , zasadnicze przesłanie całej Biblii. Mimo to nie jest ono zawsze wyrażane z jednakową jasnością. Na swoich wcześniejszych kartach przebija się , aczkolwiek nikle , jak światło dobiegające ze szczelnie osłoniętej lampy . Jednak z upływem czasu kolejne zasłony znikają , a światło jest coraz silniejsze . Do czasu aż stanie się jasne i niczym niezmącone , jak nauczał Jezus Chrystus. Prawda nigdy nie ulega przekształceniom , jednak to, z czym musimy na tej płaszczyźnie się liczyć , to Jej rozumowanie przez człowieka.

Moim skromnym zdaniem przepiękna książka wyjaśniająca wiele spraw , których możemy nie rozumieć z Biblii traktując jej przekazy w sposób dosłowny jak chociażby Słowo ” chleb” w Biblii oznacza nie tylko jakikolwiek rodzaj fizycznego pożywienia , co stanowi najszerszą interpretację proponowaną przez ogólną literaturę . W Biblii oznacza ono wszystko to, czego potrzebuje człowiek – wszystko , co fizyczne , jak ubranie , schronienie, pieniądze, wykształcenie, partnerstwo, itp. Ale przede wszystkim odnosi się to do rzeczy duchowych , jak duchowa percepcja , duchowe rozumowanie i nade wszystko duchowa realizacja . ” Chleba naszego daj nam dzisiaj”. ” Ja jestem chlebem życia „. ” Jedzcie ten chleb „…

Serdecznie zapraszamy do lektury