Tranzyt; Słońce z Marsem w Byku w opozycji do Saturna w Skorpionie (zobowiązania; „W krainie bogów”)

W Krainie Bogów
Obrazek (ilustracja) pochodzi z baśni ; W Krainie Bogów.

Na astrologicznym kwietniowo-majowym niebie opozycja -> Słońce z Marsem w Byku do Saturna w Skorpionie. Potrzeba rozliczeń z przeszłością.

Zdecydowane natarcie spraw pilnych i wymagających podjęcia się odpowiedzialnych, zdecydowanych oraz być może strategicznych i szybkich błyskotliwych posunięć.

Czy jesteśmy przebojowymi optymistami (Mars koniunkcja Słońce w Byku)?

Czy ambicja którą mamy w sobie jest na tyle silna aby pozwolić na uwolnienie się ze starych zależności i ograniczających „zasad”… (nawet pozorny brak zasad, zawsze jest ukłonem w stronę jakiejś zasady – innej, ale zasady)

Czy dobrze wypełniliśmy nasze zobowiązania (Słońce opozycja Saturn), a może uwierzyliśmy komuś niegodnemu zaufania (sprawdzian prawdziwej przyjaźni i lojalności) ?

Czy siła naszych uczuć (Mars ze Słońcem w wenusjańskim Byku) jest (była) czymś ważnym i wartościowym, budującym, czy może wręcz odwrotnie – dołującym, poniżającym, albo chodziło o ekonomię, i teraz przyjdzie nam za to połknąć gorzką pigułkę atakującej świadomości? Kupczenie wartościami i miłością; „sponsoring”

Tranzyt Słońce opozycja Saturn

Być może … itd. Dobry to czas na podsumowania.
Wiosenne nastroje i majówka tuż, tuż, słoneczna radość życia i jej nowe potrzeby, kontra ciągnąca się jak ogon stara (wredna) „saturniczno-skorpioniczna” rzeczywistość z jej obowiązkami i ograniczeniami. Być może przy całej wiosennej otoczce odczucie, że coś „wisi nam na karku” .. Izolacja, uczucia osamotnienia, napotykanie na mur obojętności, albo ludzi zdystansowanych, zasadniczych czy upierdliwych sztywniaków (typ urzędnika).
Coś trzeba będzie oddać. Uregulować. Poprawić. Zobowiązać się. Brutalne konsekwencje i rozliczenia.
Wymagana „kontrola” i harmonia pomiędzy pragnieniami, a zobowiązaniami. Zdarzyć się mogą konflikty z prawem, z bankami, instytucjami podatkowymi, z zobowiązaniami itd. (kontrole, rozliczenia)
Możliwe, że jesteśmy gotowi na zmiany, ale przeszłość więzi nas jeszcze i trzyma w saturniczych szponach Skorpiona, który tak łatwo nie odpuszcza.
Może, trzeba będzie zrobić remanent w dokumentach, zobowiązaniach, przeanalizować ekonomię, finanse, coś jeszcze raz na trzeźwo – przemyśleć, uporządkować, odpracować, oddzielić sprawy istotne, najistotniejsze od mało ważnych.
Dawne niedociągnięcia mogą się teraz mścić z powodu zwykłej ignorancji, uwięzienia w schematach zbudowanych na starych zasadach, albo wierze w to, że się nam należy. Nieważne są powody, liczą się fakty.
Teraz, podczas trwania tego tranzytu wymagana będzie szczególna świadomość zobowiązań – w konfrontacji z tym, co możemy zbudować w oparciu o tylko własne potencjały i możliwości z uwzględnieniem czynników „hamujących” …
Nastanie wiosenny okres „żniw” dla wielu spraw (odroczonych) odłożonych na jakieś potem, zdarzyć się może tak zwane -„wypunktowanie”.
Być może z powodu zlekceważonego kiedyś poczucia obowiązku, czy działania niezgodnego z przyjętymi zasadami i wymogami zdrowego rozsądku.
Pragnienia ‚Ja” kontra obowiązki wynikające z życia w społeczeństwie; raty, spłaty, ekonomia, konkretna rzeczywistość.
Spory pomiędzy starym a nowym (konflikt pokoleń, ojciec kontra syn, czy starszy brat), pomiędzy pragnieniami a zobowiązaniami, i wynikającą z tego odpowiedzialnością za własne życie.

Potrzeba więcej dystansu do chwili obecnej i do tego co uważamy za nieznośne, (echo czegoś niedokończonego) ale konieczne, bo wynikające z wcześniejszych posunięć, zdecydowanie warte ponownej analizy, nas jako ludzi i naszej roli i odpowiedzialności w społeczeństwie (wzajemne powiązania i zależności).
Opozycja Saturna w Skorpionie i Słońcem w Byku, zazwyczaj przypomina o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach na rzecz innych, albo dla nas.
W pozytywnym aspekcie to będzie dystans i zrozumienie (akceptacja i pokora) wyciągnięcie wniosków na potem, oraz cenne doświadczenie.

Podczas tego tranzytu – paradoksalnie, mogą się zdarzyć owocne współprace, długoterminowe umowy, solidne kontrakty z renomowanymi firmami, albo zwrot należności które się nam należą.
W dobrym aspekcie do planet w horoskopach osobistych.
Korzystne i umiejętne balansowanie pomiędzy „być”, a „mieć”, sprawne żonglowanie własnymi możliwościami (zgromadzonym kapitałem)i potencjałem, w odniesieniu do teraźniejszych potrzeb i zobowiązań wynikających z przeróżnych życiowych, zawodowych, politycznych albo zdrowotnych zależności.

Obrazek (ilustracja) pochodzi z baśni ; W Krainie Bogów.